1. MOBILNA OŚWIATA /zrealizowany/ - w ramach zadania zakupiono 3 samochody osobowe (marki FORD TRANSIT CUSTOM) dla młodzieży z płockich szkół (L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego, Zespół Szkół Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2) każdy do przewozu 9 osób.

 

 


2. PRZYSTAŃ CUMOWNICZA /opracowanie dokumentacji/ - Pomysł zakłada wykonanie cumowiska na ok. 80 łodzi motorowo-żaglowych u ujścia rzek Słupianki i Rosicy do rzeki Wisły. Zostaną wybudowane trzy pomosty pływające oraz doprowadzona energia elektryczna do oświetlenia terenu. Utworzenie przystani cumowniczej przyczyni się do zagospodarowania atrakcyjnego obszaru rekreacyjno-turystycznego w Borowiczkach i wykorzystania walorów przyrodniczych sąsiadujących terenów. W dniu 23.01.2019 r. podpisano umowę z firmą HYDROPROJEKT Włocławek Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.


3. ZAKUP STATKU RATOWNICZEGO NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM PŁOCKA /zrealizowany/- W ramach zadania zakupiono statek ratowniczy niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i przekazano w posiadanie Rejonowemu Płockiemu WORR.


4. ŁÓDŹ ÓSEMKA DLA PŁOCKICH WIOŚLARZY /zrealizowany/ - Łódź sportowo-treningowa przeznaczona jest dla 8-osobowej osady wioślarskiej – zawodników (uczniów) Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku.


5. PLAC ZABAW ORAZ SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY UL. TOKARSKIEJ /przygotowanie do realizacji/ -  W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wybudowanie placu zabaw i siłowni pod chmurką. W 2018 roku ogłoszono dwa postępowania przetargowe na budowę placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz obiektów małej architektury, obydwa zostały unieważnione, w tym ostatnie – 30-01-2019 r. Planuje się wszczęcie następnego postępowania przetargowego.


6. PRZYJAZNA SZKOŁA /zrealizowany/ - W ramach zadania wykonano: wymianę dotychczasowego oświetlenia na oświetlenie ledowe w salach lekcyjnych, korytarzach i sali gimnastycznej oraz wszystkich pomieszczeniach gospodarczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, doposażenie placówki poprzez zakup profesjonalnego sprzętu do siłowni, zakup sceny w celu poszerzenia działalności artystycznej, remontu placówki polegającego na malowaniu elewacji ścian budynku od strony południowo - wschodniej wraz z renowacją i uzupełnieniem braków w ociepleniu. Ponadto przeprowadzono zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) tj.: artystyczne, humanistyczne, przedmiotowe, sportowe, logopedyczne itp., przeznaczone dla wychowanków ośrodka oraz dla dzieci i młodzieży spoza ośrodka posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym Poradni Specjalistycznej.


7. PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ /przygotowanie do realizacji/ - W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej. Zadanie obejmuje wyposażenie terenu w sprzęt terenowy dla dzieci w różnym wieku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, a także w urządzenia do ćwiczeń fitness dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Dodatkowo planuje się ustawienie ławeczek i stojaków dla rowerów oraz wyłożenie terenu bezpieczną nawierzchnią.


8. AED I TY - TO REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA RATUJE ŻYCIE /zrealizowany/ - Przedmiotem projektu był zakup i montaż czterech defibrylatorów AED wraz szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których zostały zamontowane AED oraz przeszkolenie mieszkańców osiedla Dworcowa


9. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 15 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZESTAW Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ I DWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE /zrealizowany/ - Projekt zakładał wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 3 w 15 licencjonowanych zestawów komputerowych, zestaw z tablicą interaktywną i dwa urządzenia wielofunkcyjne. Rozpatrzenie ofert nastąpiło 18.04.2018. Zamówienie zostało zrealizowane.


10. BOKSERSKI PŁOCK - DARMOWE ZAJĘCIA Z BOKSU OLIMPIJSKIEGO /zrealizowany/ - Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 14-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 17.15-19.45 w dwóch grupach treningowych (grupa początkująca i zaawansowana). Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy i obejmowały 9 godzin tygodniowo. Z zajęć skorzystało około 100 uczestników.


11. MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 W PŁOCKU /opracowanie dokumentacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku planuje się wymianę nawierzchni asfaltowej (płyty) na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej). W ramach prac nastąpi również wymiana bramki do piłki ręcznej, tablic do piłki koszykowej i jednego z istniejących piłkochwytów.


12. KOMPLEKS NOWOCZESNYCH BOISK DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI /przygotowanie do realizacji/ - Budowa kortu wraz z wolną strefą wybiegową oraz boiska do siatkówki wraz z małą trybuną i ławkami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych uzależniona jest od wybudowania w pierwszej kolejności Flow Parku wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną, z której będzie mógł skorzystać wykonawca przy realizacji kompleksu boisk. Opracowano dokumentację na budowę boisk do tenisa ziemnego oraz siatkówki na części działki o nr ewidencyjnym gruntów 293/187 z ciągiem pieszym, oświetleniem oraz drenażem. Zweryfikowano dokumentację, trwa jej uzupełnianie.


13. BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 10 /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, edukacyjne, sprawnościowe oraz ogrodzenie terenu.


14. PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW /opracowanie dokumentacji/ - przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego przy złączeniu ulicy Czerwonych Kosynierów z ulicą Rogowskiego na Podolszycach Południe, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla właścicieli psów, a przede wszystkim dla samych czworonogów, czyli wybiegu dla psów.


15. PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW /zrealizowany/ - przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu Podolszyce Północ teren przy Parku Północnym, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz dla ich właścicieli czyli wybiegu dla psów, co sprawiło, że osiedle  stało się miejscem przyjaznym psom i ich właścicielom.


16. SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW /zrealizowany/ - Projekt zakładał budowę dwóch publicznych stacji naprawy rowerów na osiedlu Podolszyce Południe, które mają służyć rowerzystom potrzebującym szybkiej i prostej naprawy roweru, np. regulacji siodełka i kierownicy, dokręcenia śrub, pompowania kół. Stacje naprawy wyposażone są w wysokiej klasy narzędzia, m.in. klucz nastawny i klucze płaskie, śrubokręty z różnymi końcówkami, łyżki do opon oraz pompkę z różnymi końcówkami.


 

 

L.p. Numer projektu Nazwa Charakter projektu stan realizacji
1. 40 MOBILNA OŚWIATA ogólnomiejski  zrealizowany
2. 42 PRZYSTAŃ CUMOWNICZA ogólnomiejski  opracowanie dokumentacji
3. 11 ZAKUP STATKU RATOWNICZEGO NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM PŁOCKA ogólnomiejski  zrealizowany
4. 58 ŁÓDŹ ÓSEMKA DLA PŁOCKICH WIOŚLARZY ogólnomiejski  zrealizowany
5. 22 PLAC ZABAW ORAZ SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY UL. TOKARSKIEJ os. Pradolina Wisły  przygotowanie do realizacji
6. 24 PRZYJAZNA SZKOŁA os. Dworcowa  zrealizowany
7. 55 PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ os. Borowiczki  przygotowanie do realizacji
8. 63 AED I TY – TO REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA RATUJE ŻYCIE os. Dworcowa  zrealizowany
9. 36 WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 15 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZESTAW Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ I DWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE os. Łukasiewicza  zrealizowany
10. 34 BOKSERSKI PŁOCK - DARMOWE ZAJĘCIA Z BOKSU OLIMPIJSKIEGO os. Kochanowskiego  zrealizowany
11. 21 MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 W PŁOCKU os. Kochanowskiego  opracowanie dokumentacji
12. 13 KOMPLEKS NOWOCZESNYCH BOISK DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI os. Podolszyce Północ  przygotowanie do realizacji
13. 29 BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 10 os. Miodowa  zrealizowany
14. 50 PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW os. Podolszyce Południe  opracowanie dokumentacji
15. 49 PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW os. Podolszyce Północ  zrealizowany
16. 45 SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW os. Podolszyce Południe  zrealizowany