Przegląd projektów

Mini park po byłym przedszkolu
Nr: 3, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Leczenie niepłodności metodą za...
Nr: 7, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Zakup statku ratowniczego niezbęd...
Nr: 11, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
KOMPLEKS NOWOCZESNYCH BOISK DO TEN...
Nr: 13, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Remont drogi
Nr: 14, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja placu zabaw
Nr: 15, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
NOWOCZESNY TEREN REKREACYJNY Z PLA...
Nr: 17, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
INNOWACYJNE MIEJSCA PARKINGOWE DLA...
Nr: 18, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Tężnia solankowa na Radziwiu
Nr: 20, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja boisk wielofunkcyjnyc...
Nr: 21, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Plac zabaw oraz siłownia pod chmu...
Nr: 22, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Stop zanieczyszczeniu Płocka. Zaz...
Nr: 23, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Przyjazna szkoła
Nr: 24, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Wieże lęgowe dla jerzyków
Nr: 25, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Budowa łącznika pomiedzy ul. Lok...
Nr: 26, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Budowa placu zabaw na terenie Prze...
Nr: 27, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Budowa placu zabaw na terenie Stad...
Nr: 28, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Budowa placu zabaw na terenie Prze...
Nr: 29, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Wymiana nawierzchni chodnika wzdł...
Nr: 30, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Remont i rozbudowa placu zabaw na ...
Nr: 31, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Bokserski Płock - darmowe zajęci...
Nr: 34, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Mamy mamom
Nr: 35, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Wyposażenie pracowni komputerowej...
Nr: 36, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Infrastruktura i bezpieczeństwo
Nr: 37, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Budowa siłowni pod chmurką na os...
Nr: 38, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Montaż kamery w systemie monitori...
Nr: 39, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Mobilna oświata
Nr: 40, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Przystań Cumownicza - Stanica klu...
Nr: 42, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Płocki Dom Działkowca
Nr: 43, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Samoobsługowe stacje naprawy rowe...
Nr: 45, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Rewitalizacja Osiedla Kolegialna
Nr: 46, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
II etap budowy skweru rekreacyjno-...
Nr: 47, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Psia kość - miejskie centrum psi...
Nr: 48, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dl...
Nr: 49, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dl...
Nr: 50, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dl...
Nr: 51, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dl...
Nr: 52, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Wieża widokowa w Parku na Zdunach
Nr: 53, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Boisko plażowe wraz z miejscem do...
Nr: 54, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Plac zabaw z siłownią pod Chmurką
Nr: 55, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Aleja Płockich Gwiazd Sportu
Nr: 56, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Moda na Starówkę
Nr: 57, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Łódź ósemka dla płockich wio...
Nr: 58, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Budowa boiska do gry w piłkę rę...
Nr: 60, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
AED i TY - to reakcja społeczeńs...
Nr: 61, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Infrastruktura rowerowa dla Płocka
Nr: 62, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
AED i TY - to reakcja społeczeńs...
Nr: 63, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
HappyDog Park
Nr: 65, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Płock Electronic League
Nr: 66, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Płock Gaming Party
Nr: 67, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Bezdomność rodzi się w domach -...
Nr: 68, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Street Workout Park POŁUDNIE
Nr: 69, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Centrum Sportów Ekstremalnych - e...
Nr: 70, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Plac zabaw dla dzieci
Nr: 71, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Fontanna w Parku na Zdunach
Nr: 72, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Infrastruktura boiska piłkarskieg...
Nr: 73, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Bajkowy plener fotograficzny
Nr: 74, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Las Skarpas dwa
Nr: 76, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany

Mapa projektów zrealizowanych

Poprzednie Edycje

info o poprzednich edycjach

Aktualności

Tutaj zostaną wprowadzone aktualności

Wyniki głosowania

BOP - ogólne informacje

BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA

To konsultacje społeczne z mieszkańcami Płocka dotyczące części wydatków z budżetu Miasta Płocka określanych jako „Budżet Obywatelski Płocka”.

KWOTA

W 2018 przewidywana kwota środków przeznaczonych na BOP wynosi 5 mln zł.

RODZAJE PROJEKTÓW

OGÓLNOMIEJSKI – dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla

OSIEDLOWY – dotyczący potrzeb mieszkańców jednego z 21 płockich osiedli lub jego części, np. ulicy.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT?

- każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat.

- grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat.

- rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka.

- organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta,

- Mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden projekt.

JAKIE KRYTERIA MUSI SPEŁNIAĆ PROJEKT?

- dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy albo powiatu

- koszt projektu ogólnomiejskiego i osiedlowego nie mogą przekroczyć kwot przewidzianych w danej edycji

- być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie

do proponowanego zadania)

- teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania)

- wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

- Formularz zgłaszania projektów wraz z wypełnioną listą poparcia projektu można:

- wrzucić do urn ustawionych w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, wejście od ul. Zduńskiej oraz przy al. Piłsudskiego 6 w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”

- przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego

- złożyć przez stronę mojemiasto.plock.eu

Warunkiem udziału projektu w konsultacjach nad Budżetem Obywatelskim Płocka jest prawidłowo złożony i kompletnie wypełniony formularz, spełniający wymogi wynikające z regulaminu, podpisany przez Pomysłodawcę.

Podpis można złożyć własnoręcznie, elektronicznie lub wpisać imię i nazwisko za pomocą klawiatury komputera.

CO DALEJ ZE ZŁOŻONYM PROJEKTEM?

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej, która dokonywana jest sukcesywnie, w miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka albo miejskie jednostki organizacyjne.

NA CZYM POLEGA WERYFIKACJA?

Weryfikacja formalno-prawna polega m.in. na sprawdzeniu:

- kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu

- kompletności i poprawności wypełnienia listy poparcia projektu

- zgodności projektu z kompetencjami gminy lub powiatu

- zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania)

- czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich

- poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu (czy koszt projektu ogólnomiejskiego i osiedlowego mieści się w założeniach finansowych danej edycji)

- czy projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii

GŁOSOWANIE

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania ukończył 16 lat.

Głosować można:

- osobiście -lista punktów do głosowania link

- wysyłając SMS

- na stronie mojemiasto.plock.eu

WAŻNE!

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając maksymalnie dwa głosy: na jeden projekt z listy ogólnomiejskiej i na jeden projekt z listy osiedlowej.

Każdemu wybranemu projektowi zostanie przyporządkowany jeden głos.

Głosować można na projekt z dowolnego osiedla, niezależnie od miejsca zamieszkania.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich zgłoszeń.

Creating Your Site

Joomla! is all about allowing you to create a site that matches your vision. The possibilities are limitless; this sample site will get you started.

There are a few things you should know to get you started.

Every Joomla! Web site has two parts: the Site (which is what your site visitors see) and the Administrator (which is where you will do a lot of the site management). You need to log in to the Administrator separately with the same username and password. There is a link to the administrator on the top menu that you will see when you log in.

You can edit articles in the Site by clicking on the edit icon. You can create a new article by clicking on the Create Article link in the top menu.

To do basic changes to the appearance your site click Home, Site Settings and Home, Template Settings.

To do more advanced things, like edit the contact form, manage users, or install a new template or extension, login to the Administrator.

Some quick tips for working in the Administrator

  • To change the image on all the pages: Go to the Module Manager and click on Image Module.
  • To edit the Side Module: Go to Extensions, Module Manager and click on Side Module.
  • To edit the Contact Form: Go to Components, Contacts. Click on Your Name.

Once you have your basic site you may want to install your own template (that controls the overall design of your site) and then, perhaps additional extensions.

There is a lot of help available for Joomla!. You can visit the Joomla! forums and the Joomla! documentation site to get started.

Kontakt

Kontakt:

Zespół Komunikacji Społecznej,
Wydział Promocji i Informacji
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
Pok. 221

Tel. 24 367 17 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.