Projekty wybrane do realizacji

1. WODNY PLAC ZABAW /opracowanie dokumentów/ - W 2017 opracowywano dokumentację projektowo–kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury i uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W 2018 roku planowane jest wykonanie prac związanych z budową wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego.  W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy  przedmiotowego wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą.


2. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" /zrealizowany/


3. TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH /opracowanie dokumentów/ - Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie obiektów małej architektury - tężni solankowej na osiedlu Winiary wraz z zagospodarowaniem terenu, utwardzeniem pod dojazd samochodów do obsługi tężni, zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury oraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji o pozwoleniu na budowę


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ /zrealizowany/ - II etap zadania realizowany w ramach BOP. Przebudowa ulicy Sierpeckiej w zakresie przebudowy chodników i zjazdów na odcinku od ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Krzywą, po stronie zachodniej.


5. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA /w trakcie realizacji/ - zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy zbiegu ulic: Lasockiego i Reja. W 2018 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z budową przedmiotowego parkingu.


6. BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU /opracowanie dokumentów/ - w 2017 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową  parkingu przy Gimnazjum nr 3 wraz z budową nowego ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu zielenią (trawnik), zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1403/2, 1402/5, 1401/5 – przy ulicy Krakówka w Płocku. W 2018 roku w ramach zadania „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski” planowana jest budowa przedmiotowego parkingu.


7. KINO LETNIE PŁOCK /zrealizowany/ - W ramach projektu wykonano 10 otwartych pokazów kina plenerowego w miesiącach czerwiec-sierpień 2017 w Płocku, na placu Stary Rynek. Pokazy odbywały się raz w tygodniu - w czwartek, w godzinach 21:00-23:00. W pokazach uczestniczyło ok. 1580 widzów. W trakcie projektu zapewniono również spotkanie widzów ze znanymi aktorami (m.in. Cezary Żak, Olga Bończyk).


8. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" /zrealizowany/ - Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych oraz pracy z komputerem dla uczniów Gimnazjum nr 4 oraz do prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych mieszkańców osiedla (zwłaszcza osób starszych, które chciałby nabyć umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania w internecie).


9. RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK! /zrealizowany/ - darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego. Projekt trwał do końca 2017 r.


10. ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI /opracowanie dokumentów/ - w 2017 opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową polegającą na rozbudowie istniejącego placu zabaw o budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, chodników, alejek, oświetlenia, stolików do gry wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią.


 11. FLOW PARK /w trakcie realizacji/ - trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Flow Parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour  z ciągiem pieszym z oświetleniem w ramach zadania.


 12. REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ /zrealizowany/ - przy ulicy Południowej powstały nowe chodniki. Zakres inwestycji obejmował m.in.: przebudowę wszystkich istniejących zjazdów na odcinku przebudowywanego chodnika, przebudowę chodnika po stronie wschodniej ulicy na odcinku od ul. Słonecznej do peronu autobusowego oraz przebudowę chodnika na całej długości peronu autobusowego.

Więcej informacji kliknij tutaj!

 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1. 20.  WODNY PLAC ZABAW  ogólnomiejski  opracowanie dokumentów
2. 27.  ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA"  ogólnomiejski  zrealizowany
3. 25.  TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH  osiedlowy (os. Winiary)  opracowanie dokumentów
4. 43.  REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ  osiedlowy (os. Trzepowo)  zrealizowany
5. 24.  BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA  osiedlowy (os. Dworcowa)  w trakcie realizacji
6.  9.  BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU  osiedlowy (os. Radziwie)  opracowanie dokumentów
7. 11.  KINO LETNIE PŁOCK  osiedlowy (os. Stare Miasto)  zrealizowany
8. 22.  MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA"  osiedlowy (os. Dobrzyńska)  zrealizowany
9. 36.  RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK!  osiedlowy (os. Kochanowskiego)  zrealizowany
10. 31.  ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  opracowanie dokumentów
11. 37.  FLOW PARK  osiedlowy (os. Podolszyce Pn.)  w trakcie realizacji
12. 33.  REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  zrealizowany