Zarządzenie Nr 3301/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 3529/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 3301/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2018 rok.