Zarządzenie

Zarządzenie Nr 3301/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 3529/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 3301/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2018 rok.

Lista poparcia

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2018 rok (30 podpisów poparcia na projekt ogólnomiejski, 15 podpisów poparcia na projekt osiedlowy).
Pamiętaj, że listę należy wypełnić drukowanymi literami.

Załączniki:
Pobierz plik (lista poparcia_6.doc)lista poparacia212 kB