Zarządzenie

Zarządzenie Nr 4354/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2019 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (4354_18.pdf)Zarządzenie Nr 4354/2018723 kB

Lista poparcia

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2019 rok (30 podpisów poparcia na projekt ogólnomiejski, 15 podpisów poparcia na projekt osiedlowy).

Pamiętaj, że listę należy wypełnić drukowanymi literami.

Załączniki:
Pobierz plik (lista poparcia_7. BOP.docx)lista poparcia_7.BOP43 kB
Pobierz plik (lista poparcia_7. BOP.pdf)lista poparcia_7.BOP480 kB