Zobacz jakie projekty wpłynęły w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka

Lista projektów będzie aktualizowana na bieżąco. Zaznaczamy, że są to projekty, które dopiero wpłynęły i trwa ich weryfikacja. Do 14 września 2018 r. przedstawimy listę projektów, na które będzie można oddać głos. Pamiętajcie głosowanie odbędzie się od 1 do 14 października, a projekty możecie zgłaszać do 13 sierpnia!

L.p. Nazwa projektu charakter projektu krótki opis (zaproponowany przez Pomysłodawców)
1. Orlik - Borowiczki osiedlowy Modernizacja boiska w Borowiczkach przy ul.Wiejskiej
2. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek ogólnomiejski Zwiększenie liczby przejazdów autobusu linii 4 do odjazdów dwa razy w ciągu każdej godziny kursowania autobusu. Dodanie linii autobusowej, która kursowałaby na Podolszyce przez ul. Niedzielaka
3. Park Centralny ogólnomiejski Zagospodarowanie terenu obejmującego obszar zamknięty w ulicach Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego
4. PATROL-EKO ogólnomiejski Celem stworzenia PATROLU-EKO mieszczącego się w strukturze Straży Miejskiej będzie badanie jakości i zanieczyszczeń powietrza w różnych częściach miasta za pomocą przystosowanego samochodu zawierającego sprzęt mobilny i drony oraz natychmiastowe reagowanie na zauważone nieprawidłowości. Dodatkowym zadaniem PATROLU byłoby zapobieganie bezdomności zwierząt i działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w związku z utrzymaniem zwierząt domowych.